hrenfrdeptes

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
„Zajedno do fondova EU“
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Za više informacija o EU fondovima www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Kotoriba

EU projekt

NAZIV PROJEKTA:
Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona
Ulaganje u osnovnu infrastrukturu Poduzetničke zone Jug
KK.03.1.2.03.0050


KRATKI OPIS PROJEKTA:

Ulaganje u osnovnu infrastrukturu Poduzetničke zone Jug izgradnjom prometnica, oborinske odvodnje i javne rasvjete


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA
:
Proširiti postojeću osnovu infrastrukturu za 15.318,87 mšto će biti preduvjet otvaranja novih poduzeća, poticanja održivosti rasta i konkurentnosti postojećih poduzeća Općine Kotoriba.

Ovim projektom poboljšati će se kvaliteta i dostupnost osnovne infrastrukture za sve parcele te se planira 100% aktivacija zone.

Projektom proširenja postojeće prometnice uz dodatak pješačkih staza i parkirnih mjesta i javne rasvjete kroz cijelu Poduzetničku zonu Jug omogućava se povećanje aktivacije postojeće zone, a osnovni cilj je poboljšanje kvalitete infrastrukture i usluga kako bi se privukla ulaganja i stvorile mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.


UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

11.445.915,39 kuna

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:
9.100.621,86 kuna

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:
6.6.2019. - 6.6.2021.

KONTAKT OSOBA:
Karolina Bajkovec Horvat, pročelnica JUO Općine Kotoriba, 
kontakt broj 040/682-247

 

www. strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

0
Ukupna vrijednost projekta u kunama
0
Iznos koji sufinancira EU u kunama
0
Godine za provedbu projekta
0
Novih kvadrata infrastrukture

Tijek radova u Poduzetničkoj zoni Jug

Kontakt

Kolodvorska 4, 40329 Kotoriba

Naše uredovno vrijeme je radnim danom od 08-14 sati.

Telefon:
040 682 265

Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj 
„Zajedno do fondova EU“
Operativni program Konkurentnost i kohezija
Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost Općine Kotoriba